KLIO Automaty Sprzedające

adres: ul. Letnia 1a
51-180 Szymanów
(koło Wrocławia, dawny wyjazd na Poznań)
telefon: 71 387 88 19
komórka 605 960 709
e-mail: automaty@klio.com.pl
NIP: 899-112-29-77